Legendární kabinový filtr

 
     
  Tato úprava zcela evidentně nadchla spoustu logaňáků. Jde o to, že nasávání venkovního vzduchu je zcela
bez filtrace a tudíž se do systému a poté do kabiny dostává velké množství nepořádku. A to i větších rozměrů.
Proto jsem se zamyslel a bylo po problémech.
 
  Ze silnějšího drátu jsem naohybal rámeček o rozměrech cca 21,5 x 11,5 cm a „zetko“ stejných rozměrů.
Více na fotografiích. Postupem doby, jak jsem začal ve větším tyto rámečky „instalovat“ do dalších loganů,
jsem původní zetko nahradil dvěma dráty jdoucími z rohu do protilehlého rohu do tvaru X. U těchto drátů
jsou konce zahnuté tak, aby neprotrhly punčochu. Kratší strany rámečku jsem prohnul asi o 1-2 cm, protože
vstupní otvor je vypouklý. Poté jsem rámeček vsunul do nohavice od punčoch a konce svázal na uzel.
Pak už „jen“ stačí ten rámeček přiložit na vstupní otvor a zafixovat ho zetkem, nebo těmi dvěma dráty do X.
 
  Samotné vložení a zafixování rámečku je docela oříšek, protože vstupní otvor je v tom nejužším a
nejnepřístupnějším místě, pod táhly stěračů. Nejprve je zapotřebí vyndat na straně řidiče černý plastový kryt.
Ten je jištěný šteftem se šroubkem, který je nejprve potřeba pootočit o 90° doleva, aby povylezl, pak ho
povytáhnout a celý šteft vytáhnout ven. Po sundání těsnící gumy lze černý plast vysadit. Posuňte stěrače
do horní polohy stírání, aby byl o něco lepší přístup. A zbytek je „koncert“ pro levačku. Rámeček s punčochou
přiložit na vstupní otvor a skrze otvor prostrčit zetko, nebo X a vycentrovat. Pak vrátit plast zpět, zajistit
šteftem a pak zatlačit šroubek dovnitř a nasadit těsnící gumu. To je vše. Na první pohled jednoduché, kdo má
ale větší a méně motorné ruce, bude vypadat jako kdyby proběhl skleněnou výlohou. Hrany plechů jsou ostré,
neohraněné, místa málo, prostě lahůdka. V některých verzích se v těch místech nachází ještě trubková vzpěra,
takže jde vážně o masakr. Ale výsledek za to rozhodně stojí!!!