Pro účely našich převážně neoficiálních srazíků a nejen těch chci koupit zahradu, sad, louku, pastvinu, lesík,
trvalý travní porost, rokli apod. v jakémkoli stavu. Může se jednat o pozemek se stavební uzávěrou, v ochranném pásmu, bez přípojek, v záplavovém území, v chráněné oblasti.
 
     
 

Takže co bych si přál:

 
 

• celková plocha zahrady, louky, nebo něčeho podobného (viz výše)  5000 – 20000 m² s možností
oplocení, pokud ještě oplocení není (na stavu nezáleží)

 
 

• cena do 50,-Kč/m2

 
 

• poloha mimo, popřípadě na okraji menší obce, do +/- 100 km od Prahy (středočeský, plzeňský,
ústecký, liberecký kraj, dále okresy Jičín , Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Jihlava, Tábor, Písek)

 
 

• porost: tráva, stromy, náletové dřeviny, může zasahovat do lesa; pozemek může být dlouhodobě
neudržovaný a silně zanedbaný

 
 

• volná příjezdová komunikace (popřípadě bez omezování průjezdu přes okolní pozemky jejich majiteli)

 
 

• mírná svahovitost pozemku není na překážku

 
 

• přípojka elektro a voda není důležitá.

 
 

Nehodlám tam nyní, ani v budoucnu nic stavět, maximálně tam zaparkuji karavan. Uvedená
specifikace je pouze orientační.

 
     
  Víte-li o něčem podobném, co se tak nějak blíží výše uvedenému, prosím, dejte nám vědět. Děkujeme :o)  
     
 

 

 
 
NA TÉTO SEKCI SE NADÁLE PRACUJE
 
 
Děkujeme za pochopení :o)