PRAVIDLA
 
     
     
 

1. Autor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže.

2. Autor si vyhrazuje právo vyřadit uživatele ze soutěže v případě porušení pravidel soutěže nebo/a jiné části těchto podmínek či jiného nevhodného chování v soutěži. Autorovi nevzniká žádný závazek vůči účastníkům soutěže nebo výhercům v soutěži.

3. Autor má právo posledního slova. Autor si vyhrazuje právo soutěž zrušit, nevyhlásit vítěze bez udání důvodu. Pravidla soutěže mohou být i v jejím průběhu bez předchozího upozornění pozměněna a doplněna.

4. Účast v soutěži a výhra není jakkoliv právně vymahatelná. Na výhru nevzniká právní nárok. Věřte ale, že toto se nestane, leda by byl nějaký závažný důvod, o kterém budeme informovat.

5. Účastníci soutěže dávají svůj souhlas se zveřejněním veškerých zaslaných údajů na internetových stránkách a/nebo Aréně Loganlandu. Vítěz souhlasí s uvedením svého jména a své odpovědi na webových stránkách a Aréně Loganlandu. Stejně tak dávají účastníci soutěže výslovný souhlas se zpracováním veškerých poskytnutých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.