Aréna má jediné pravidlo, aby se nám tu všem líbilo. Chovejte se zde proto jako doma, ať vidíme, jaké to tam máte a pokud by se nám snad nìco nelíbilo určitě Vám to sdělíme. Pokud bude toto pravidlo plněno, ostatní body mohou být brány jen jako doporučení. Každý člen je zodpovědný sám za sebe a nese zodpovědnost za svoje příspěvky v této Aréně. Mějte ohled na ostatní; je v pořádku, když si myslíte, že to, co právě děláte je nejdůležitější a správná víc, ale neočekávejte od ostatních, že s Vámi budou vždy bezvýhradně souhlasit. Zakázané je jakékoli chování a příspěky, které jsou v rozporu se zákony České republiky a mezinárodním právem, stejně jako umísťovat odkazy na stránky s warez obsahem nebo pornografií nebo na stránky, které svým obsahem porušují zákony České republiky a mezinárodní právo. Pokud potřebujete příspěvek citovat, citujte, pokud možno, pouze ty části příspěvků, na které reagujete. Budou-li příspěvky uživatelù obsahovat urážlivé, vulgární nebo nevhodné výrazy či jakkoli narušovat chod diskusí a porušovat pravidla mohou být administrátorem nebo moderátory upraveny nebo celé smazány, a to bez ohledu na další obsah. Za opakované porušování pravidel a doporučení bude uživateli zakázan přístup (BAN), při dalším porušování smí být uživatel vyloučen. Pravidla jsou závazná pro všechny členy navštěvující tuto Arénu. Zaregistrováním dáváte najevo souhlas s těmito pravidly. Doufáme, že tato opatření budou přijata s pochopením a že přispějí k přehledné komunikaci všech uživatelů. Děkujeme.