1

Téma: HOAX - NEPLAŤTE POKUTY!!

Nejen na netu či fóru autoklubudacia, možná i k Vám se tato zpáva donesla... i nám byla již zpráva s následujícím či podobným obsahem zaslána:

"Neplaťte pokuty...!
Víte, že vůbec nemusíte platit pokuty za "přiměřeně"rychlou jízdu? Nemají na to ze zákona právo.
V zákoně č.361/2000 o pozemních komunikacích je sice napsáno, že máme povinnost jezdit v obci 50 km/hod., na okresce 90 km/hod. a na dálnici max. 130 km/hod. ...Jenže kluci zelení nás můžou pokutovat jen za přestupek. A v přestupkovém zákoně č. 200/1990 je přestupek definován jako překročeni rychlosti v obci o 30 km/hod a mimo obec o 50 km/hod.
Jo jo, to je ta naše legislativa. Takže, když se fakt budete mírnit a v obci pojedete do 79 km/hod, na okresce do 119 km/hod a na dálnici do 179 km/hod, tak jim nemusíte dávat nic a místo peněz vyhozených za pokutu zajít radši na zmrzlinu. Opět zase stát spoléhá na to, že neznáme dobře zákony. Jo a kdyby Vám chtěli argumentovat tím, že celá tato věc je ošetřena v nějaké vyhlášce, tak to klidně může být, ale zákon je vyhlášce nadřazen. Tak a mají smůlu. Teď už jen připravit lékárničky, technický stav vozidla, aby si rozdělení "neléčili" na něčem jiném."

Obsah takovéto zprávy se však nezakládá na pravdě. Každý řidič jistě s příchozí novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a zavedením bodového systému studoval co, že nám to Ti nahoře zas připravili za obludnost... a hlavním a všude propíraným tématem bylo v té době právě udělování bodíku za spáchaný přestupek, kdy právě součástí této novely (z. č. 411/2005 Sb.) byl mj. novelizován i zákon o přestupcích.

Vyvedení z této šířící obludnosti je zcela jednoduché....

Ustanovení § 22 odst. 1 písm. f) bod 4 z. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů říká:
že přestupku se dopustí ten, kdo:

"při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou
v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h".

Takže ne, že takovéto jednání není přestupkem a viníkovi nic nehrozí, natož pokuta, ALE:  2 bodíky to jistí, blokovka na místě 1 000.- Kč a ve správním řízení 1 500.- až 2 500.- Kč.

Nahlédnout do celého § 22 přestupkového zákona můžete např. ZDE nebo se můžete podívat přímo do tabulky Přestupků a následných postihů za ní.

Celý zákon a další úzce spjaté zákony můžete pak najít Ve výplodech hradních pánů v Motodrbech.

Logan LS Drive 1,4 Perla
----------------------------------------------
http://web.telecom.cz/guzici/LL_red04.jpg